top of page
  • אייל שרון

פעולות חקירה באירוע "פשוט"​ לכאורה
הבוקר (29.9.2020) התפרסמה ידיעה, אודות ח"כ אשר אוים בהודעה ברשת חברתית (תמונת האיום מצורפת), ועל כך שבוצעו פעולות חקירה שבסופן אותר חשוד והובא לבית משפט.
תגובה שפורסמה, שלא במזיד, פגעה לדידי בדרג המבצע במשטרה. התגובה היתה בסגנון המזלזל במונח "פעולות חקירה" וכי כל מה שהיה צריך לעשות על מנת לגלות מיהו החשוד, זה לבחון את הפרופיל ולראות את השם של החשוד.

אז לכל המאמינים שעבודת איסוף ראיות כל כך שטחית, אבקש להעמידם על טעותם.

המשמעות מאחורי המילים פעילות חקירתית, נרחבת ומתארת תהליך של תיעוד ראיות באופן שיהיה אפשרי להגישן לבימ"ש. כולל רישום דוחות מדויקים של מי ביצע מה , צילומי מסך, שימור קבצים, איסוף תוצאות (שלרוב מתעכבות) לבקשות צווים, ניתוחן של התוצאות ועוד ועוד.

הרי שאם פרופיל היה מזויף (שם בדוי, אולי אפילו במטרה להפליל אדם אחר) ועל סמך השם היה נעצר אדם שאינו קשור, איני רוצה להעלות על דעתי מה היו עושים למשטרה ובצדק.

"פעולות החקירה" באות בדיוק למטרה זו, שלא להפליל אחר, ללא ראיות קרובות לחד משמעי (בשלב החשד). לכן, כל פרופיל, כמוהו כפרופיל מזויף, גם אם השם של בעליו מתנוסס בגלוי ואינו מוסתר. פעולות החקירה יוכיחו, באם הפרופיל באמת מזויף.

לדוגמה, אם בוצע שימוש בתשתיות בידול ופרופיל מזויף במטרה להרחיק את העבריין מהעבירה, או אז פעולות החקירה הופכות להיות משמעותיות הרבה יותר, מורכבות, מסובכות לביצוע. אבל הן מבוצעות במקצועיות, ללא משוא פנים ובמטרה להגיע לאמת.

גילוי נאות, לאחר דין ודברים עם המבקר, הוברר לי שהביקורת הופנתה, כלפי ההחלטה לקיים חקירה במקרה זה, בניגוד לחקירות שלא מתקיימות במקרים דומים אחרים. אולם, כפי שאמרתי, אין לדעת האם חקירות מתקיימות, מאחר ופעולות החקירה יכולות להמשך זמן רב.

ואם אכן, אין חקירות במקרים הדומים, המבקרים אמורים להשמיע טענותיהם כלפי קובעי המדיניות ולא כלפי הדרג המבצע את אותן פעולות החקירה.


צפייה 10 תגובות

Kommentare


bottom of page