top of page
  • אייל שרון

גניבת זהות, לא מחייבת את כל הפרטים של הקורבןאתמול שודר בטלוויזיה תחקיר עיתונאי של הכתבת לי אברמוביץ וצוות התחקיר מערוץ N12 בנושא גניבת זהות "משולבת", בעולם הפיזי כמו גם בעולם הדיגיטלי. חקירה זו שחברת "Ten Cyber" הייתה שותפה בה, גילתה שגניבת זהות לא חייבת להיות עם 100% פרטים מלאים של הקורבן.

גילינו שהתוקפים השתמשו במידע אישי מוגבל כדי למצוא מידע נוסף במסדי נתונים גנובים.

לאחר מכן, קבל כניסה לספקי תקשורת ושירותי משרד ממשלתי כדי לבקש שינויים בפרטי התקשורת של הקורבן.

לרמאים היו שני מניעים מאחורי התנהגותם:

ראשית, כדי להשיג את המטרות הזדוניות שלהם.

שנית, להשיג מידע מזהה נוסף שיאפשר להם לאחר השימוש, לצמצם את הראיות הקושרות אותם לפעילות פלילית אחרת שהם יבצעו כשהם מסתירים את עצמם

מאחורי זהות הקורבן.


הקישור לכתבה:


https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=e34c0e4495419810VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=e14fb3d73233a810VgnVCM100000700a10acRCRD
0 צפיות0 תגובות
bottom of page